SỐ ĐẤU ĐUA CMS CHO JUITER / SIRIUS

2.600.000 VNĐ

Số đấu CMS (Bao đúng hàng CMS – Malaysia) cho JUPITER / SIRIUS.
Thông số:
Số 1: 13 30/36
Số 2: 16/29
Số 3: 21/29
Số 4: 23/26
Thích hợp cho các khoản đường Trung Bình / Ngắn (Đua sân)
Loại xe áp dụng: Jupiter / Sirius 110

Thông tin chi tiết

SỐ ĐẤU ĐUA CMS CHO JUITER / SIRIUS

P1 RACING PART ONLINE SHOP
Địa chỉ : 66/66 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hotline : 0906.33.88.26 – 0936.666.067
Email: lehung.dta@gmail.com
Website : www.shopp1.com